ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 909574303
อีเมล์ : pumipat2521@gmail.com
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,18:37  อ่าน 130 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,18:37   อ่าน 130 ครั้ง