ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,18:37  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,18:28  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมเล่มที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2562,23:02  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานที่ 6.1 แบบฝึกวิเคราะห์บทคัดย่อ
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,22:34  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานที่ 5 การคิดหัวข้อเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์จากปัจจัยสี่และสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,22:33  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานที่ 4 การสำรวจปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,22:31  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานที่ 3 แบบฝึกคุณค่าโครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,22:30  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกลักษณะโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,22:30  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,21:57  อ่าน 113 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,21:56  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..