ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2563,22:56  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คว้ารางวัลรองชนะเลิศ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Stanley Science Project Contest ครั้งที่ 20
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2563,10:00  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,18:37  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,18:28  อ่าน 279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมเล่มที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2562,23:02  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานที่ 6.1 แบบฝึกวิเคราะห์บทคัดย่อ
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,22:34  อ่าน 294 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานที่ 5 การคิดหัวข้อเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์จากปัจจัยสี่และสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,22:33  อ่าน 200 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานที่ 4 การสำรวจปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,22:31  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานที่ 3 แบบฝึกคุณค่าโครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,22:30  อ่าน 165 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกลักษณะโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,22:30  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..