กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอารีย์ รัตน์สูงเนิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

Miss Charlene N.GutierreZ
ครูอัตราจ้าง

MissJensen Quijano Floren
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปรวีร์ มาประจวบ
ครูผู้ช่วย