กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอารีย์ รัตน์สูงเนิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0801738084
อีเมล์ : birdd799@gmail.com

นางสาวปรวีร์ มาประจวบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0876490777
อีเมล์ : porrawee_1995@hotmail.com

Miss Charlene N.GutierreZ
ครูอัตราจ้าง