กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพงษ์ลดา ศรีอักษร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาว​กนก​รัตน์​ ประ​ทุม​วงค์
ครูอัตราจ้าง