กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุดารัตน์ กลัดขวัญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางพงษ์ลดา ศรีอักษร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0814539395
อีเมล์ : ponglada.1988@gmail.com

นายวีระ รักแจ้ง
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0954421955
อีเมล์ : weerarugjange@gmail.com