กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุริยา ภู่ดำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นาย ฮาริส บุญมาเลิศ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0939326473
อีเมล์ : harit.3.2@gmail.com