กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวรรษธณพร นากระโทก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวณัฏฐกณิษณ์ แก้วไทรหยวก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวสุดารัตน์ กลัดขวัญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวละมัย ธรรมวิเวษ
ครูอัตราจ้าง