กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวรรษธณพร นากระโทก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0869075889

นางสาวณัฏฐกณิษณ์ แก้วไทรหยวก

นางสาวสุดารัตน์ กลัดขวัญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวเพชรา ฉภูมิรัมย์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0968896995
อีเมล์ : phetcharapoo@gmail.com