กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพรทิพย์ โกมลวานิช( คณิตศาสตร์ ป.6)
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0868369141
อีเมล์ : Porntip Komonwanich

นางสาวกัญภัทร มีเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0885802831
อีเมล์ : kanyaphatmeerueang@gmail.com

นางวารี อินตาพรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0834730100
อีเมล์ : suwareelin2533@gmail.com

นางสาววรรณิกา คำภิรมย์ (คณิตศาสตร์ ป.1)
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0856397834
อีเมล์ : wkampirom@gmail.com

นางสาวปานเลขา ปาประโคน(คณิตศาสตร์ ป.2)
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0899492192
อีเมล์ : Parnle22@gmail.com

นางสุนิษา สถาพร (ตณิตศาสตร์ ป.1)