กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปิยนันท์ วัฒน์กีเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0812868662
อีเมล์ : lekgrece44@gmail.com

นางสาวสุนิสา ศรียาอาจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0907935494

นางสาวพรพิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0896697826
อีเมล์ : Pornpimon Saneewong Na Ayutthaya E-mail catpornpimon123456789@gmail.com 59/11 ซ.ถนอมศิษย์ ถ.ปากช่อง-

นางสาวชญาภา ผิวพันธมิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0619549796
อีเมล์ : Kae8350@gmail.com

นางวรรณิกา คำภิรมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุนิษา สถาพร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0824785518
อีเมล์ : fordsuni 13@gmail.com

นางสุภาภรณ์ คงสระ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0869003221
อีเมล์ : suphaphonskk@gmail.com

นางสาวรุจิเรจ สาดแจ่ม
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0830082792
อีเมล์ : namtan54@gmail.com