ปฐมวัย

นางมุติตา ไหลหรั่ง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสมจิตร์ กฤษณะสังข์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาววาสนา ดวงภาค
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวธันยพร เมืองสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวณัฏฐ์วัชรีย์ ขุนณารักษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวอัญชุรี หงษ์ทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางน้ำมนต์ สอนชอบ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางกัญญาลักษณ์ ขอพ่วงกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2