ปฐมวัย

นางสาวธันยพร เมืองสุวรรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0942492739
อีเมล์ : tunyapornwaew@gmail.com

นางสมจิตร์ กฤษณะสังข์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0812094625
อีเมล์ : Somjitkitsanasang@gmail.com

นางน้ำมนต์ สอนชอบ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 0991877445
อีเมล์ : nammon82.lpg@gmail.com

นางกัญญาลักษณ์ ขอพ่วงกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0658523620
อีเมล์ : kunyaluxkhopungklangg

นางสาวณัฐริกา เหมหงษา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0827070969
อีเมล์ : nattarika0969@gmail.com

นางสาวณัฏฐ์วัชรีย์ ขุนณารักษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 0625841344
อีเมล์ : Natwachree khunnarak