ปฐมวัย

นางมุติตา ไหลหรั่ง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

สมจิตร์ กฤษณะสังข์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววาสนา ดวงภาค
ครูอัตราจ้าง งบ อบต.
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวธันยพร เมืองสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1