ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1 – ป.6
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1 – ป.6

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ ในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1 – ป.6
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายธนภูมิ  ภู่ประกิจ
เด็กหญิงสุภัสสรา  พิศเพ็ง

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ  ในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1 – ป.6

รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 7 ระดับชาติ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 7 ระดับชาติ  โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์


วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ นำโดย นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางพุทธิยา พื้นพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญและส่งเสริ

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ นำโดย

นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางพุทธิยา พื้นพรม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญและส่งเสริมให้นักเรียน

มีความรู้เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน ได้พร้อมรับกับการเข้าร่วมประชาคมอาเชียน

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ นำโดย
นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางพุทธิยา พื้นพรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปืหลวง
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ
แด่พระองค์ท่านและสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนได้รำลึกถึง
พระคุณอันยิ่งใหญ่ที่แม่มีต่อลูก

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนชุมชนวัดบาง5859ไผ่ นำโดย นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการโร่งเรียน นางพุทธิยา พื้นพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะดรู บุดลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคลเนื่อง

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ นำโดย นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการโร่งเรียน นางพุทธิยา พื้นพรม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะดรู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา 2565 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่นำโดยนายประเสริฐวงศ์เกษมทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนนางพิทยาพื้นพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชา
วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา 2565
27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่นำโดยนายประเสริฐวงศ์เกษมทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนนางพิทยาพื้นพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ
28-29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชุมชนัดบางไผ่ จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2565
รางวัลครูดีเด่น ปี 2564
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ร่วมแสดงความยินดีกับ
1.นางปิยนันท์ วัฒกีเจริญ ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.นางวรรษธณพร นากระโทก ได้รับรางวัล ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด
3.นางสาวกัญญภัทร มีเรือง
4.นางสาวอารีย์ รัตน์สูงเนิน
5.นางสาวธันยพร เมืองสุวรรณ์
ได้รับรางวัล ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และนางสุภาภรณ์ คงสระ ได้รับรางวัล ครูดีของแผ่นดิน มอบโดย ดร.อรวรรณ แสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
เปิดรับสมัครนักเรียนอนุบาล 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถติดต่อ สมัครเรียนได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ. 2556-2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ. 2556-2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
11 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ยินดีต้อนรับ ท่านผอ.ประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์ ย้ายมาดำรงตำแน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
11 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ยินดีต้อนรับ ท่านผอ.ประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์ ย้ายมาดำรงตำแน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 
5 ตุลาคม 2564 6 ปี ที่ผูกพัน ร้อยดวงใจ สายใยชาวบางไผ่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ศุภชัย ภุมรินทร์ ในการย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการและเข่าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติออนไลน์ ประจำปี 2564
https://sites.google.com/view/bangphai64/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=0
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ เลื่อนการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม อย่างไม่มีกำหนด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 วันนี้ 6 มกราคม 63 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วันที่ 5 มกราคม 2564
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เลื่อนสอบธรรมศึกษาไม่มีกำหนด จาก วันที่ 24 ธันวาคม 2563 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ เป็นสนามสอบธรรมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ปีการศึกษา2563