ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลครูดีเด่น ปี 2564
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ร่วมแสดงความยินดีกับ
1.นางปิยนันท์ วัฒกีเจริญ ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.นางวรรษธณพร นากระโทก ได้รับรางวัล ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด
3.นางสาวกัญญภัทร มีเรือง
4.นางสาวอารีย์ รัตน์สูงเนิน
5.นางสาวธันยพร เมืองสุวรรณ์
ได้รับรางวัล ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และนางสุภาภรณ์ คงสระ ได้รับรางวัล ครูดีของแผ่นดิน มอบโดย ดร.อรวรรณ แสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2565,16:03   อ่าน 3509 ครั้ง