ข่าวประชาสัมพันธ์
คว้ารางวัลรองชนะเลิศ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Stanley Science Project Contest ครั้งที่ 20
เด็กโครงงาน โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นนทบุรีเขต 2
รางวัลรองชนะเลิศ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Stanley Science Project Contest ครั้งที่ 20

โครงงาน        แผ่นปูพื้นทางเดินจากเศษวัสดุ

ชื่อผู้จัดทำ      1.ด.ญ.อาภาวดี          เจริญสุข  

2.ด.ญ.สุธาวัลย์         บุญจันทร์ 

3. ด.ญ.ทาริกา           มีพร    

ชื่อครูที่ปรึกษา นายพิชิต ลิอินทร์

                   นางสาววรรณวา   อารียเดช

โรงเรียน        ชุมชนวัดบางไผ่

ที่อยู่              .บางรักพัฒนา  .บางบัวทอง  .นนทบุรี 11110

โทรศัพท์        02-5711747  0909574303  

ระยะเวลาทำโครงงาน 1 กรกฎาคม 2562 –10 ตุลาคม 2562


โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2563,09:41   อ่าน 203 ครั้ง