ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ นำโดย นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางพุทธิยา พื้นพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุดลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้พั

วันที่ 15 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ นำโดย

นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางพุทธิยา พื้นพรม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุดลากรทางการศึกษาและนักเรียน

จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้

ดวามสามารถทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ได้อย่างเต็มศักยภาพ

โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2565,16:38   อ่าน 218 ครั้ง