ภาพกิจกรรม
12 กรกฎาคม 65 วันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา วันอังคารที่ 12 กรกฎาคมพ.ศ 2565 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่นำโดยนายประเสริฐวงเกษมทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนนางพิทยาพื้นพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเข้าพรรษาเนื่อ
12 กรกฎาคม 65 วันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคมพ.ศ 2565 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่นำโดยนายประเสริฐวงเกษมทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนนางพิทยาพื้นพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2565,14:23   อ่าน 83 ครั้ง