ภาพกิจกรรม
ตรวจคัดกรอง ATK ให้กับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2565,16:06   อ่าน 181 ครั้ง