ภาพกิจกรรม
รางวัล ผู้มีผลงานการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี(Best Practices ) จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2564,20:51   อ่าน 286 ครั้ง