ภาพกิจกรรม
17 -19 สิงหาคม 2564 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติออนไลน์ ประจำปี 2564
ลิงก์เข้าร่วมกิจกรรม
https://sites.google.com/view/bangphai64/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=0
 ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ 
    ทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตร
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
    ระดับอนุบาล
    ช่วงชั้นที่1 ป.1-3
    ช่วงชั้นที่2 ป.4-6
ตอบปัญหาดาราศาสตร์
     ระดับช่วงขั้นที่2 ป.4-6
การประกวดคลิปทดลองทางวิทยาศาสตร์
     ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-3
     ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
      ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6
บ้านนักวิทยาศาสตร์ระดับอนุบาล
       20 การทดลองชวนคิด
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2564,14:11   อ่าน 229 ครั้ง