ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม คุณธรรมของโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ มีอยู่ 5 ข้อ คือ 1. ความซื่อสัตย์ 2.ความรับผิดชอบ 3.ความกตัญญู 4.ความมีวินัย 5.ความพอพียง
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2562,10:43   อ่าน 159 ครั้ง