ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามนโยบายการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2562,14:18   อ่าน 13 ครั้ง