คณะผู้บริหาร

นายศุภชัย ภุมรินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา