ติดต่อเรา
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
15 หมู่ที่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย   ตำบลบางรักพัฒนา  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 025711747 เบอร์โทรสาร 0-2920-5677
Facebook : www.facebook.com/โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน