ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ธ.ค. 63 สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
30 เม.ย. 63 ถึง 02 พ.ค. 63 ประกาศผลการเรียนและรับเอกสารการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการเรียนและรับเอกสารการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ป.6 ห้อง 1 วันที่ 30 เมษายน 2563
ป.6ห้อง 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ป.6ห้อง 3 วันที่ 2 พฤษภาคม 2563

เวลา 9.00- 15.00 น.
28 พ.ค. 62 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชชนนี วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
17 พ.ค. 62 ถึง 18 พ.ค. 62 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
อาคารพระโสภณ
16 พ.ค. 62 เปิดเรียนปีการศึกษา 1/2562
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
12 พ.ค. 62 ประชุมเครือยข่ายผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1/2562