ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 63 เลื่อนประกาศผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ออกไปแบบไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคไวัส โควิค 19 จะเข้าสู่สภาวะปกติ
28 พ.ค. 62 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชชนนี วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
17 พ.ค. 62 ถึง 18 พ.ค. 62 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
อาคารพระโสภณ
16 พ.ค. 62 เปิดเรียนปีการศึกษา 1/2562
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
12 พ.ค. 62 ประชุมเครือยข่ายผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1/2562