ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 62 เปิดเรียนปีการศึกษา 1/2562
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
12 พ.ค. 62 ประชุมเครือยข่ายผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1/2562